top of page

口罩妝唔可以忽略睫毛 捲翹秘訣大公開日常家居用品就可以對睫毛有捲翹既加成?簡單又易搵,你仲快啲記低?
1. 凡士林定型

凡士林用途廣泛人所周知,但對睫毛定型佢又可以啵。用螺旋睫毛掃點啲凡士林,化完眼妝再搽完睫毛膏之後輕輕刷上,咁就可以做到定型。個道理就好似係髮蠟咁既感覺,但記得唔好貪心,用小小好啦。2. 風筒加熱睫毛夾

風筒加熱可以做到睫毛捲曲器相類似既效果。但需要特別留意的加熱時間大約係10-15秒左右,夾上眼皮前記得要先摸一下會唔會太熱先,以免燙傷。當然打火機加熱都可以做到,但是難度較高。3. 蜜粉定妝

油眼皮既你一定要記底呀!呢個定妝步驟係先夾翹素睫毛,接著用小化妝掃點小小透明蜜粉,為既係帶走睫毛上眼影餘粉同油脂。

之後再夾睫毛、上睫毛膏。雖然蜜粉定妝持久力唔及風筒加熱同凡士林,但做法簡單、妝感最自然同埋根根分明。4. 眼線液

手上無睫毛膏與同睫毛夾?眼線液原來可以代替睫毛膏?!因為佢可以稍為增加睫毛支撐力,令睫毛顯得濃密,有偽素顏感的自然睫毛妝效。(Credit:網上資料,Pinterest)

3 次查看0 則留言

Comments


bottom of page