top of page

呀姨,我唔想努力啦 - 了解抽脂減肥風險同後遺症

已更新:2020年12月16日減肥係女士既終身事業,有時真係好氣餒。有人會諗住狠下心做個抽脂,諗住輕易就解決煩惱,但無諗過其實有好大既風險同要命既後遺症。麻醉

手術一定要麻醉,所以一定要慎選有經驗醫院,因為手術中用麻醉護士或無麻醉師既情況早有新聞,藥劑份量各人唔同絕對需要嚴格計算,另外相關人士既應變力同判斷力唔夠,都係會令病者有致死既風險。脂肪栓塞

最嚴重的既併發症風險,一般係抽脂後24 - 72小時內有機會發生。原理係抽脂過程中會產生脂肪微粒,如果經由血液循環走到肺、腦部、腎臟等重要器官會造成血管栓塞,導致急性器官功能衰竭。


最壞情況,病人會冒冷汗、血壓降低繼而休克昏迷,處理失當既話死亡率超過五成。手術並非一勞永逸

人體係有分淺層脂肪和同深層脂肪,抽脂手術係抽出體內深層脂肪。主要用係做運動或節食都改善唔到既局部脂肪,如果做完手術之後依舊維持不良既飲食同生活習慣,脂肪細胞都會膨脹變大、分裂增多於事無補。術後康復期長,而且辛苦

術後一般3個月之後消腫見效,但期間需要借助壓力衣重整脂肪組織同塑型,再配配合按摩同物理治療,以免皮膚過度鬆弛。


有得就有失,用咩方法達至目標係每個人既選擇,進行前先停一停,諗一諗。方法可其多,千萬唔好拎自己生命做賭注。(Credit:網上資料)

5 次查看0 則留言

Comments


bottom of page