top of page

消腫 基礎教學 手殘 初學輕鬆上手想要達致消腫眼妝,先自揀選大地色系既眼影,配合根根分明既睫毛同可愛帶無辜感既卧蠶打造精靈大眼。示範用既眼影盤係用Clio02,係最近出既新產品,多用途又易襯。(Credit:網上資料,小紅書,Pinterest)

4 次查看0 則留言

Comments


bottom of page