top of page

秋冬顯白YSL唇釉 總有一款啱你

YSL 秋冬唇釉,每一款都咁顯白易襯,自用定送畀朋友做聖誕禮物都咁啱,你最鍾意又係邊枝呢?


(Credit:小紅書)

2 次查看0 則留言
bottom of page